SCHELDEOORD

Project SCHELDEOORD

renovatie woonblokken

 • Periode

  1991 - 1993

 • Categorieën
 • Aannemer

  CEI-Demeyer nv

 • Architect

  Architectenburo Ro Berteloot bvba

 • Bouwheer

  Stad Gent

 • Gemeente

  GENT

 • Bouwkost

  45.000.000 €

 • Oppervlakte

  99.000 m²

 • Detailfiche

Voorafgaande geschiedenis: de 2 flatgebouwen die samen het sociale woningbouwproject Scheldeoord vormen, werden tussen 1929 en 1931 opgetrokken. Zowel qua hoogte (6 bovengrondse bouwlagen) als grootschaligheid (454 appartementen) was dit project voor Gent een unicum. Tot dan toe kozen de sociale huisvestingsmaatschappijen meestal voor laagbouw. De Gentse Maatschappij voor de Huisvesting was de opdrachtgever.
Architect Paul De Taeye (1894-1973) koos voor een bouwwijze met hoge densiteit. De slechte ondergrond van de Heirnismeersen werd met 890 onderling verbonden pijlers bestreden.
De verhuur van de flats verliep evenwel minder vlot. Sommigen gebruikten zelfs de naam 'Scheldemoord' om hun ongenoegen te uiten. De socialistische beweging bleef evenwel trots op deze realisatie en gebruikte de gebouwen op een verkiezingsaffiche in 1932.

Het woningcomplex bestaat uit een aantal gebouwen opgetrokken in een stijl die refereert naar de “nieuwe zakelijkheid”. In het begin van de jaren '90 drong een grondige renovatie zich op. Onder leiding van architect Ro Berteloot werd gepoogd de oorspronkelijke sfeer te behouden.

De renovatie bestond vooral uit de herindeling van de appartementen zodat uit drie kleine appartementen twee nieuwe appartementen ontstonden aangepast aan de huidige woonbehoeften: 454 appartementen werden herschikt tot 302 nieuwe woongelegenheden.

Om de oppervlakte nodig voor de circulatiewegen te creëren werden die voorzien aan de buitenkant van de woonblokken. Om geen nieuwe funderingen te moeten uitvoeren werden die circulatiewegen opgehangen aan overkragende metalen profielen die verankerd werden op platte daken.

Naast het woningcomplex staat de “magarineblok”. Dit appartementsgebouw heeft zijn naam te danken aan de destijds erg hoge huurprijzen die de huurders zogezegd veroordeelden tot boterhammen met enkel magarine. Nu steekt de inmiddels vervallen blok af tegen de prachtig gerenoveerde appartementen. Een renovatie van de “magarineblok” staat dan ook op het programma voor één van de volgende jaren. Ook bij dit laatste project is provoost.engineering bv betrokken voor het gedeelte stabiliteit.