UITBREIDING-CAMPUS-BIJLOKE

Project UITBREIDING CAMPUS BIJLOKE

uitbreiding en restauratie academie

 • Periode

  2005 - 2011

 • Categorieën
 • Aannemer

  Denys nv

 • Architect

  Abscis Architecten bvba

 • Bouwheer

  Hogeschool Gent

 • Gemeente

  GENT

 • Bouwkost

  13.000.000 €

 • Oppervlakte

  9.937 m²

 • Detailfiche

De Academie voor Schone Kunsten van Hogeschool Gent gevestigd op de Bijloke-site in Gent is gehuisvest in dit opmerkelijk architectuurproject dat een belangrijke bijdrage levert voor de opwaardering van deze historische site., waarbij de waardevolle gebouwen beter tot hun recht komen en waarbij er meer transparantie en toegankelijkheid gecreëerd wordt op de site.

Opdrachtgever van dit project was de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten of het departement KASK van de Hogeschool Gent die met plaatsgebrek te kampen had en daarom zijn intrek wilde nemen op de Gentse Bijloke. Om dit te concretiseren werd de bestaande bebouwing onderworpen aan een bouwtechnisch, bouwfysisch en pathologisch onderzoek. Omdat het een waardevolle historische site betreft, werd dit streng opgevolgd door Onroerend Erfgoed. Het voormalig ziekenhuis in de Jozef Kluyskensstraat van architect Adolphe Pauli en de onderzoekslaboratoria in de Louis Pasteurlaan van architect Louis Cloquet zijn immers beschermd als monument.

Structureel concept.
Deel 1: Restauratie van de gebouwen gelegen op de hoek van de Pasteurlaan en de Godshuizenlaan. Gebouwen opgericht door architect Clocquet.
- funderingen: de bestaande funderingen bestonden uit een eerste generatie palen/putten uit de pionierstijd. Een deel van de gang was echter niet gefundeerd op palen, waardoor een versterking met micropalen aangewezen was. Een bijkomende steun voor bepaalde delen werd gerealiseerd door de uitvoering van een funderingsplaat die ingebonden werd in de dragende muren.
- bovenstructuur: grote openingen dienden gemaakt te worden in de dragende muren, waardoor belangrijke stutwerken noodzakelijk waren.

Deel 2: Nieuwbouwgedeelte bestaande uit 3 naast elkaar gelegen blokken, gekoppeld door gangen.
- funderingen: in de grond gevormde schroefpalen.
- de enige ondersteuning op het gelijkvloers wordt gevormd door 4 alleenstaande kolommen.
- op de verdiepingen: iedere blok heeft twee dragende wanden op de verdiepingen, waarop voorgespannen gewelven rusten met een overspanning van 14 m. Daardoor is een heel flexibele indeling van de beschikbare vloeroppervlakte mogelijk.