ACACIAPARK

Project ACACIAPARK

sociale huisvesting

 • Periode

  2004 - 2012

 • Categorieën
 • Aannemer

  Bouwcentrale Modern nv

 • Architect

  Abscis Architecten bvba

 • Bouwheer

  De Gentse Haard cv

 • Gemeente

  GENT

 • Bouwkost

  4.700.000 €

 • Oppervlakte

  4.374 m²

 • Detailfiche

In het kader van het masterplan ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’ besliste de overheid in 2003 een aantal terreinen in de Gentse volkswijk, de Brugse Poort, te gaan herinrichten met het oog op het verbeteren van de woon- en levenskwaliteit van de wijkbewoners. Op grond van het budget, de oppervlakte, de voorgestelde stedenbouwkundige zonering werd geopteerd voor een herkenbare toevoeging van (bouw)volumes en open ruimten.

De verschillende woninggroepen vormen één geheel door een consequente architectuur en uniform materiaalgebruik. De woningtypes zijn sterk gediversifieerd en gemixt. Om zoveel mogelijk parkruimte te vrijwaren werd geopteerd voor een halfondergrondse parkeergarage onder het parkgebouw, een aaneengesloten woningblok die de vierde gevel van het park vormt. De toegangen van het park fungeren als poortwachters: ze markeren de ingang van het park en hebben ook een signaalfunctie naar de buurt toe.

Het publiek domein is een gemeenschappelijke ruimte voor de buurtbewoners. Het park is langs verschillende zijden toegankelijk. Het bouwblok wordt over de volledige breedte langs de Kastanjestraat visueel opengehouden, zo wordt het groene karakter van het park tot in het straatbeeld ervaren. Door het aanbieden van erftoegangen tot het park vanuit de aanliggende tuinen, creëert men interactie tussen privaat en publiek domein en versterkt men de betrokkenheid van de omwonenden.

De invulwoningen en poortwachtersgebouwen zijn gefundeerd op een algemene funderingsplaat. Waar nodig werden onderschoeiingen uitgevoerd onder de funderingen van de aanpalende bestaande woningen. De bovenbouw is traditioneel opgebouwd met vloerplaten in beton (breedplaatvloeren met een opgestorte druklaag). De toegang tot de appartementen van de invulwoningen op het tweede verdiep wordt verzorgd door een passerelle in verzinkt staal.

Het parkgebouw is gefundeerd op een algemene funderingsplaat op kelderniveau. De bovenbouw is net als bij de andere gebouwen traditioneel opgebouwd met vloerplaten in beton dragend op de wanden van de appartementen in snelbouwstenen. In de kelder die dienst doet als parkeergarage worden deze dragende wanden opgevangen door stalen profielen, rustend op kolommen in beton. De toegang tot de duplexappartementen op het tweede verdiep wordt verzorgd door een passerelle uit geprefabriceerd zichtbeton.