EMIEL-MOYSONLAAN

Project EMIEL MOYSONLAAN

renovatie woonblok

 • Periode

  2008 - 2011

 • Categorieën
 • Aannemer

  Floré nv

 • Architect

  Architectenbureau Van Derbeken bvba

 • Bouwheer

  Stad Gent

 • Gemeente

  GENT

 • Bouwkost

  1.650.000 €

 • Oppervlakte

  1.700 m²

 • Detailfiche

Het project omvat de renovatie van een woonblok van 12 appartementen in 4 bouwlagen. De bestaande verdeling van wooneenheden onder de vorm van duplexen werd behouden.

De draagstructuur van het gebouw bestaat uit een betonskeletstructuur met vloeren in geprefabriceerde gewelven. Deze basisstructuur van het gebouw is behouden gebleven, evenals de fundering.

Iedere wooneenheid werd voorzien van een nieuw terras. De structuur van de terrassen bestaat uit een staalconstructie met trekstang opgehangen en verankerd naar de achterliggende betonstructuur van het gebouw.

Op het bestaande dak werd een nieuw technisch lokaal gebouwd. De muren van dit dakvolume werden aangezet op betonnen balken bovenop de oorspronkelijke dakvloer en dragend op de onderliggende betonskeletstructuur.

De bestaande gevel werd ontdaan van het parament, om vervolgens te isoleren en een nieuwe gevelbekleding in tegelpannen aan te brengen. Er is geopteerd om de isolatie in twee lagen te voorzien. Enkel de tweede isolatielaag werd geplaatst tussen verticale houten stijlen die de basis voor de opbouw van de gevelbekleding in tegelpannen. De verticale dragers van de gevel werden door middel van kleine consoles door de eerste isolatielaag verbonden op de bestaande draagstructuur van de gevel.