TEXACO-HEVERLEE

Project TEXACO HEVERLEE

herinrichten concessie

 • Periode

  2010 - 2012

 • Categorieën
 • Aannemer

  Strabag nv - Stadsbader-Flamand nv

 • Architect

  Abscis Architecten bvba

 • Bouwheer

  Delek Belgium bvbaCrediteuren administratie

 • Gemeente

  HEVERLEE

 • Bouwkost

  19.000.000 €

 • Oppervlakte

  7.759 m² (gebouwen)

 • Detailfiche

In Heverlee wil opdrachtgever Delek een oase van rust creëren voor de weggebruikers, waar zij op adem kunnen komen en de nodige voorzieningen treffen om daarna hun weg verder te zetten.

Uitgaande van de E40 als harde infrastructuuras wordt de verkeersdrukte stelselmatig verfijnd en afgebouwd van snelwegverkeer tot parkeerplaatsen en een picknickzone. De zone vloeit in haar beurt over in het omliggende landschap.
Centraal in het plan scheidt een voetgangersas de ruimte voor het verkeer en de zone voor rust en ontspanning. De ‘wandelas‘ biedt de mogelijkheid aan de gebruikers om op een veilige en aangename manier het terrein te beleven en het servicestation te bereiken.

De landschapsstudie toonde aan dat de locatie gelegen is in een ruimtelijk en ecologisch waardevol gebied. Vandaar dat een duurzaam projectbeheer een cruciale rol speelde bij het ontwerp. Verder werd er zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van ondoordringbare verhardingen en werd een minimale footprint van het gebouw nagestreefd. Dat vertaalde zich in een compact bouwvolume met een duurzame hoofdstructuur en een flexibele lichte nevenstructuur.

Midden de ‘structurerende groenelementen’ van de omgevingsaanleg bevindt zich het faciliteiteneiland. Deze zone is deels bestemd voor tanken, laden en lossen; deels ten behoeve van de gebruikers van de shop, het restaurant en de verblijfsaccommodaties. Het eiland is doorsneden met een voetgangersweg parallel aan het verkeer. Dwars hierop bevindt zich het gebouw; de halte op de snelweg waarbij men even afstand kan nemen van de drukte.

Het gebouw zelf is opgebouwd uit een ‘superstructuur’ bestaande uit luifel en dakplaat, gedragen door kolommen in wit zichtbeton, geschrankt opgesteld. Onder deze ‘superstructuur’ worden ‘invulmodules’ geschoven, in glas met een negatieve zeefdruk van bomen met loof – de bomen zijn doorzichtig, de omgeving is wit.

Het dak van de luifel, shop en restaurant is op gebouwd uit een staalstructuur en steeldeck. De luifel steunt af op 6 ‘takken’. Deze takken zijn in wit architectonisch beton. Het dak van het restaurant maakt de overspanning in 1 keer van takkenrij naar takkenrij. De takkenrij bestaat uit een reeks type-elementen dewelke geschrankt zijn opgesteld. De takken zijn onder- en bovenaan scharnierend.
De betonplaat boven het gelijkvloers steunt af op een aparte kolommenstructuur binnenin het glazen volume. Het gebouw en luifel zijn gefundeerd op een paalfundering.