RAVELIJN-LIEDTSPARK

Project RAVELIJN LIEDTSPARK

herstel en herinrichting als park van de historische Ravelijn

 • Periode

  2009 - 2013

 • Categorieën
 • Aannemer

  Wegravon nv

 • Architect

  Abscis Architecten bvba

 • Bouwheer

  Stad Oudenaarde

 • Gemeente

  OUDENAARDE

 • Bouwkost

  600.000 €

 • Oppervlakte

  22.000 m²

 • Detailfiche

De Ravelijn aan het Liedtspark is één van de zeldzame overblijfselen van Oudenaarde als strategische vestingstad. De Ravelijn was oorspronkelijk aan alle zijden omgeven door water en vandaag is weinig zichtbaar van deze historische verdedigingsconstructie.

De Ravelijn wordt functioneel gekoppeld aan het Liedtspark door een aantal structurerende wandel- en fietsassen door het park. Hiermee moet de herstelde Ravelijn beter gekend worden bij de inwoners van de stad Oudenaarde en zorgt het tevens voor betere sociale controle. Eén zachte as verloopt noord-zuid op de scheidingslijn tussen de Ravelijn en het landschapspark Liedts. De andere zachte as verloopt oost-west langs het Terreplein van de Ravelijn.

De bestaande toegang via de Gevaertsdreef wordt verplaatst naar de oost-west as, hierdoor ontstaat een verbinding langs de (deels) opengelegde historische watergracht tussen het Gentiel Entheunisplein en de Gevaertsdreef. Om deze nieuwe toegang mogelijk te maken wordt in het verlengde van de buurtparking een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug geplaatst. Aan deze brug, ter hoogte van het talud, wordt een betonnen wand met het oorspronkelijke profiel van de Ravelijn voorzien.

De paden (vandaag kriskras en onverzorgd) op het Ravelijn wordt beter gestructureerd en formeler ingevuld met een aantal zit- en verpozingsvoorzieningen (dmv. zitvlonders/terrassen aan het water). Deze herstructurering moet enerzijds de driehoekige vorm van het Ravelijn versterken en anderzijds de erosie en verwering rond de bomen verminderen.

Het huidige brugje, een restant van de 19de eeuwse ingreep, zal vervangen worden door een verbinding dwars doorheen het talud naar de zitvlonder bij het water.

De combinatie van de nieuwe kruidachtige onderbegroeiing en het gras vormen één egaal tapijt die de nadrukkelijke vormen van het grondtalud zichtbaar maken.

Het ‘Terreplein’ wordt open gewerkt en ingevuld worden als polyvalente evenementen- en ontmoetingsruimte. De omwalling versterkt de natuurlijk vorm van een amfitheater dat zich opent naar de nieuwe groene verbindingsas.