GEMEENTEPLEIN

Project GEMEENTEPLEIN

heraanleg publieke ruimte

 • Periode

  2010 - 2011

 • Categorieën
 • Aannemer

  Aclagro nv

 • Architect

  Sum Projects & Sum Research

 • Bouwheer

  Gemeente Merelbeke

 • Gemeente

  MERELBEKE

 • Bouwkost

  3.500.000 €

 • Oppervlakte

  18.000 m²

 • Detailfiche

Dit project is het resultaat van een consultatie door de Vlaamse Bouwmeester. Het doel van de opdracht is de opmaak van een masterplan dat een visie formuleert voor de publieke ruimte van het centrum van Merelbeke. Hier bevindt zich de verbindingsas tussen de beide zijden van de Hundelgemsesteenweg, de omgeving van de kerk, het administratief centrum, de bibliotheek en een aantal woon- en handelscomplexen.

De verkeerskundige organisatie van de beschikbare ruimte, de profielopbouw, de integratie van publieke functies, de parkeervoorzieningen, de groenelementen, de waterlopen, de keuze van verhardingen, het straatmeubilair en de verlichting moeten leiden tot een heldere en eenvoudige vormgeving van de publieke ruimte. In het masterplan werd voldoende flexibiliteit ingebouwd om in te spelen op toekomstige evoluties in de ontwikkeling van het centrumgebied.

Om te voldoen aan de hemelwaterverordening, werd gekozen om het afgevoerde regenwater te bufferen onder het gemeenteplein in grote leidingen. Via een knijpput wordt het regenwater geleidelijk aan vertraagd afgevoerd naar de riolering van de Hundelgemsesteenweg.
Bijzonder technische aandacht was noodzakelijk voor het gedeelte gemeenteplein dat net boven de nieuwe ondergrondse publieke parking is gelegen.

Provoost.engineering bv stond in voor de technische uitwerking (studie en opvolging) van het architecturale ontwerp opgemaakt door SUM Projects.