SINT-GEERTRUIABDIJ-LEUVEN

Project SINT GEERTRUIABDIJ LEUVEN

stabiliteitsonderzoek i.f.v. herbestemming

 • Periode

  2012

 • Categorieën
 • Aannemer

  provoost.engineering bv i.s.m. Denys nv

 • Architect

  Studio Roma

 • Bouwheer

  Stad Leuven

 • Gemeente

  LEUVEN

 • Bouwkost

  50.000 € (vooronderzoek m.b.t. stabiliteit)

 • Oppervlakte

  2.059 m²

 • Detailfiche

Restauratie van de middeleeuwse kern van de abdij (beschermd monument): het kloosterpand uit de 16de eeuw, de crypte uit de 15de eeuw en de gevels van het Nouveau Musée, van 1917 tot 1930 verbouwd door architect Joseph Piscador in opdracht van kanunnik Armand Thiéry.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de twee nog authentieke pandvleugels en de kapittelzaal door bombardementen vernield; het puin met natuursteenfragmenten wordt nog steeds ter plaatse bewaard. Voor het restauratieproject zal onder meer onderzocht worden of een heropbouw van de verwoeste vleugels mogelijk is en zullen mogelijke herbestemmingen van het kloosterpand onderzocht worden.

Bij het vooronderzoek stabiliteit voor het pand, de crypte en de gevels van het Nouveau Musée van de Sint-Geertruiabdij zijn volgende aspecten aan bod gekomen:
- grondonderzoek: grondwaterpeil, bodemsamenstelling, funderingsadvies, funderingsonderzoek
- stabiliteitsonderzoek van de gewelven en de gevels van de crypte en de pandgangen: scheurbeeld, opbouw, lastendaling, wandopbouw; krachtswerking op de steunberen
- laboratoriumonderzoek: mortelanalyse, zoutonderzoek en vochtmeting
- stutten en demontage van bouwvallige gewelven van de pandgang
- ...