WEBA-%26-DECATHLON-PARKING

Project WEBA & DECATHLON PARKING

Aanleg van parkeer- en ontsluitingsinfrastructuur

 • Periode

  2014

 • Categorieën
 • Aannemer

  Aclagro nv

 • Architect

  Abscis Architecten bvba

 • Bouwheer

  Weba

 • Gemeente

  GENT

 • Bouwkost

  1.670.000€

 • Oppervlakte

  22.000 m²

 • Detailfiche

Dit project betreft de aanleg van de nodige parkeer- en ontsluitingsinfrastructuur, nodig voor het functioneren van de commerciële functies ingepast in de omgeving. Er werden 691 plaatsen voor bezoekers, 15 plaatsen voor bestelwagens van Weba en 58 parkeerplaatsen voor personeel aangelegd.

De verhardingen en wegenis zijn aangelegd in hoofdzakelijk waterdoorlatende materialen klinkers. De wegeniskoffer is zodanig opgebouwd dat de koffer als waterbergende fundering fungeert. Dit betekent enerzijds voldoende holle ruimten tussen het funderingsmateriaal voor de buffering van water en anderzijds voldoende stabiliteit voor de verkeersbelasting.

Verder werd er bijzondere aandacht besteed aan de aanplanting van nieuwe bomen en groenvoorzieningen. De bestaande groenzones volgens het RUP werden intact bewaard.

De ontsluiting van de voetgangers van de parkeerplaatsen naar de winkels en omgekeerd, gebeurt via een centrale ‘ramblas’. Er werden voldoende fietsstallingen voorzien voor de fietsers en ook elektrische oplaadpunten. Een ‘playground’ werd gebouwd voor jong en oud die zijn energie kwijt wil.